Barbara Czerwińska Niezabitowska

Małgorzata Kulesa-Morawiecka

Diagnostyka i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych
w ujęciu holistycznym

Książka Barbary Czerwińskiej Niezabitowskiej

Książka Barbary Czerwińskiej Niezabitowskiej

Fragment recenzji

...Książka ta dowodzi, że zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia nie są problemem wyodrębnionej specjalizacji i konieczne jest współdziałanie stomatologii z medycyną ogólną w połączeniu z fizjoterapią […] W książce można znaleźć też informacje, które Autorki, po osobistej weryfikacji klinicznej, uznały za ważny element własnej szkoły leczenia pacjentów z zaburzeniami narządu żucia. Przez lata wypracowały własną, wartościową szkołę diagnostyki i leczenia i stały się niepodważalnym klinicznym autorytetem. Autorki zwracają uwagę na wagę instrumentów diagnostycznych takich jak diagnostyka radiologiczna, przestrzenne usytuowanie szczęki w artykulatorze z zastosowaniem łuku twarzowego w połączeniu z oceną warunków okluzyjnych, postawy ciała pacjenta i jego stanu psycho-emocjonalnego. Pominięcie któregokolwiek z omawianych etapów może stanowić problem dla dobrze planowanego leczenia, którego ważnym elementem jest autorski program fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych Dr n. med. Małgorzaty Kulesy- Mrowieckiej. Zwrócenie uwagi na wzajemne relacje postawy ciała z okluzją zębów to ważny element, który może być czynnikiem stymulującym wielu lekarzy zajmujących się tą problematyką...


Prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster

Kierownik Katedry i Zakładu Ortodoncji ISWL UJ CM

Książka Barbary Czerwińskiej Niezabitowskiej
Książka Barbary Czerwińskiej Niezabitowskiej

Barbara Czerwińska-Niezabitowska

Lekarz stomatolog, specjalista II° stomatologii dziecięcej i ortodoncji.
Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Stomatologii Akademii Medycznej w Krakowie. Przez 25 lat pracowała w nadzorze stomatologicznym, a przez kilka lat pełniła funkcję inspektora stomatologii NZOZ w Kielcach. Wykształciła liczną grupę lekarzy stomatologów będąc kierownikiem specjalizacji, bądź kierownikiem stażowym. Przez ostatnie lata pełni funkcję kierownika specjalizacji z ortodoncji w NZOZ Ortocentrum w Kielcach.
Od 1994 roku uczestniczyła w licznych kursach w zakresie aparatów stałych, a od 2002 roku swoje zainteresowania ukierunkowała na dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych. Przeprowadziła w całej Polsce kilkadziesiąt teoretycznych i praktycznych szkoleń z dysfunkcji Układu Ruchowego Narządu Żucia z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora Girrbacha. Jest autorką książki „ Diagnostyka i leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia w ujęciu holistycznym” w której zawarła całe swoje doświadczenie zawodowe oraz zdobytą wiedzę w tym zakresie. Książka ukazała się w 2013 roku nakładem Fundacji Rozwoju Protetyki Stomatologicznej w Krakowie. Opracowała własną szkołę diagnostyki i leczenia stawów skroniowo-żuchwowych.

 

Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

Dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka- Adiunkt w Instytucie Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia magisterskie z zakresu Fizjoterapii CM UJ. Podczas studiów aktywnie uczestniczyła w badaniach naukowych jako wieloletnia przewodnicząca w pracach Koła Naukowego Rehabilitacji i Medycyny Rozwoju działającego przy Instytucie Pediatrii UJ CM w Krakowie. Wykładowca akademicki od 2003 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz na Wydziale Lekarskim UJ CM od 2008 roku dla Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Obecnie Wice Dyrektor Instytutu Fizjoterapii UJ CM. Wykładowca na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Autorka publikacji i wystąpień z zakresu Fizjoterapii Układu Ruchowego Narządu Żucia (URNŻ). Współpracuje z Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie, Universitat de Granada, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Przeprowadziła kilkadziesiąt podyplomowych kursów teoretycznych i praktycznych z zakresu Fizjoterapii w Dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych. Od 12 lat prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna oraz Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia CRMK w Krakowie.Opracowała własną szkołę diagnostyki i rehabilitacji dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych. Członek Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Współpracuje z zespołami gnatologicznymi w całej Polsce. Odbyła staże zagraniczne: Barcelona Hiszpania, Granada Hiszpania.

Książka Barbary Czerwińskiej Niezabitowskiej

Zamów książkę

Cena: 250.00 zł

Aby zamówić książkę wypełnij formularz. Wysyłkę realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, płatność za zamówienie możliwa jest tylko kurierowi przy odbiorze książki (za pobraniem).

Koszt przesyłki wynosi 25zł.

Miejscem świadczenia jest magazyn sprzedawcy